Kraj

Nowe pociągi dla Lubelskiego

Region Czw. 01.07.2021 12:13:46
01
lip 2021

Jeszcze w tym roku na regionalnych liniach kolejowych pojawi się 9 sztuk nowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych (EZT) serii Impuls 2, wyprodukowanych przez firmę NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu. Pojazdy zostaną zakupione przez województwo lubelskie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Łączna wartość to ponad 165 mln zł, z czego środki unijne to ponad 130 mln zł.

Zakupione elektryczne zespoły trakcyjne zwiększą standard taboru przeznaczonego do obsługi pasażerskiej mieszkańców naszego regionu oraz stopniowo zastępować będą kilkudziesięcioletnie elektryczne zespoły trakcyjne EN57 eksploatowane na zelektryfikowanych liniach kolejowych województwa.

- Zakup nowych składów to, po inwestycjach drogowych, kolejny krok w kierunku poprawy komunikacyjnej w regionie. Jako samorząd województwa zdajemy sobie sprawę, że nowoczesny transport musi być nie tylko szybki, bezpieczny, wygodny i ekologiczny, ale także, jak pokazują wydarzenia związane z pandemią COVID-19, odporny na różne kryzysy. Kolej jest tego gwarantem - przekonuje Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.

Nowe dwuczłonowe pojazdy tzw. EZT będą mogły poruszać się szlakami kolejowymi województwa lubelskiego z prędkością eksploatacyjną 160 km/h, zapewniając komfortową podróż 195 pasażerom. Wśród udogodnień podróżni będą mogli znaleźć m.in. wydzieloną przestrzeń do bezpiecznego przewozu ośmiu rowerów, ładowarki USB, czy też dwa miejsca dla podróżnych o ograniczonej mobilności. W każdym z pojazdów pojawi się również defibrylator AED.


Inf. pras.

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.